Menu

Monitor de Futbol

Curs 2017-2018

RESUM

A l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol del 2011 es va aprovar la decisió d'establir l'obligatorietat d'inscriure a la FCF, i de manera progressiva, a tècnics titulats.

 

Aquesta convocatòria va dirigida a aquelles persones que busquen una formació bàsica de l'ensenyament de futbol per la seva aplicació en el desenvolupament professional amb els jugadors i les jugadores.

 

REQUISITS INDISPENSABLES

- Tenir 16 anys a la data d'inici del curs

- Passar una revisió mèdica com a APTE per ser monitor

- Tenir la ESO o equivalència (EGB), en cas de ser estranger, els estudis homologats (homologació finalitzada i aprovada)

- En cas de ser menor d'edat, adjuntar una autorització paterna. DOCUMENT AQUÍ

-Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual aquest certificat s'ha de lliurar abans de la finalització del curs, per tal de poder rebre el diploma.

En el següent enllaç trobaràs tota la informació sobre que es i com s'ha de tramitar aquest certificat:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

 

TEMARI

 

El curs s'estructura en 60 hores lectives, en les quals s'impartiran les següents assignatures:

 

 • Anàlisis
 • Evolució del futbol 
 • Instrucció 
 • Creació d'equips 
 • Lideratge 
 • Psicologia 
 • Ètica esportiva 
 • Periodització 
 • Sessions d'entrenament 
 • Filosofia didàctica futbol 
 • Orientació jugadors
 • Fisiologia del futbol 
 • Gestió del club 
 • Les regles del joc 
 • Tecnologia i futbol 

 

CALENDARI I PREU

Les 60 hores lectives del curs s'impartiran en sessions diferents, aquestes varien en cada curs.

 

Els següents quadres il·lustren l'oferta formativa de cursos segons la seu. Cada curs conté informació sobre els horaris i les dates.

 

 

CURSOS BARCELONA
 

 

 

CURSOS TARRAGONA

 

 

CURSOS GIRONA

Girona_Delegació_FCF

INICI 15 DE DESEMBRE

 

 

CURSOS LLEIDA

Solsona Arrels

INICI 27 DE DESEMBRE

Torrefarrera

INICI 18 DE DESEMBRE

 

 

CURSOS TERRES DE L'EBRE
 

 

El preu d'aquest curs és de 210€

 

En el moment de fer la inscripció, l'alumne rebrà un correu electrònic (a l'adreça que haurà facilitat) on haurà de confirmar les seves dades. L'alumne haurà de pujar a la seva fitxa d'alumne els documents indicats a la part de dalt. Un copa els validem podr'a accedir al pagament del curs. El pagament s'efectuarà a través de la intranet de l'alumne (allà s'hi indiquen tots els passos a seguir per fer el pagament).

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

La Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol concedirà la certificació de “Monitor de Futbol Base” a tots aquells alumnes que hagin aprovat totes les assignatures del curs.

 

 

Es tracta d'un curs presencial amb assistència obligatòria. L'alumne que no assisteixi a un mínim del 80% de les classes lectives teòriques i pràctiques de cada matèria, no podrà aconseguir la certificació.

 

El tipus d'avaluació serà continuada i es realitzarà un examen final de cada assignatura.

**El curs té una validesa de 18 mesos, en cas de no aprovar-se en aquest període de temps quedarà anul·lat.