Menu

GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR DE FUTBOL

CURS: A determinar

 

DESCRIPCIÓ

 

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Futbol 
 • Entorn: Físic i esportiu

 

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament de futbolistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol. Tenen una durada de 875 hores (675 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

 

CONTINGUTS

 

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

 

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva (30 hores)
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu (50 hores)
 • Fisiologia de l’esforç (40 hores)
 • Gestió de l’esport (45 hores)
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu (25 hores)
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment (10 hores)

Bloc específic (385 hores)

 • Desenvolupament professional III (30 hores)
 • Direcció d’equips III (30 hores)
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del futbol III (45 hores)
 • Preparació física III (50 hores)
 • Regles del joc III (25 hores)
 • Seguretat esportiva II (15 hores)
 • Tàctica i sistemes de joc III (100 hores)
 • Tècnica individual i col·lectiva III (80 hores)

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

 

 

      PREU

CONCEPTE

GRAU SUPERIOR

Drets d’inscripció, matrícula i assegurança

500 €

2n Pagament - Fins al 31 de desembre

500 €

3r Pagament - Fins al 31 de març

500 €

4rt Pagament - Fins al 19 de maig

450 €

       TOTAL

1950 €

 

       

 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PODER FER EL CURS.

Un cop inscrit al curs, t’enviaran un mail amb una clau i una contrasenya per poder entrar a la teva intranet. Aquesta intranet serà l'accés a la pàgina del curs de l'alumne.

Per finalitzar i formalitzar la matrícula l'alumne ha de portar l'originals de la següent documentació a c/Sicília 93, 1a planta, Escola d'Entrenadors:                  

 • DNI o Passaport
 • Foto ( mida carnet, sobre fons blanc, que es vegi la cara I AMB QUALITAT SUFICIENT)
 • Titulació acadèmica: Batxillerat o equivalents o prova d'accés. 
 • Títol de Grau Mitjà de Futbol  (A part del Batxillerat o equivalent és obligatori tenir el GM de futbol)
 • Requisit esportiu (certificat del CTE sobre els 6 mesos d'experiència professional)
 • Targeta Sanitària o Assegurança
 • Si els cas, certificat de Necessitats Educatives Específiques
 • Full de matrícula (document que es facilitarà al presentar-se a l'FCF per formalitzar la inscripció)
 • Comprovant de pagament de la inscripció (es faciliatrà accés de pagament un cop estiguin tots els documents mencionats validats correctament)
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual,  aquest certificat s'ha de lliurar abans del començament del bloc pràctic, per tal de poder fer-lo fer.

En el següent enllaç trobaràs tota la informació sobre que es i com s'ha de tramitar aquest certificat:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

 

CALENDARI DEL CURS.

 

 • Inici: 
 • Finalització: 
 • Extraordinàries: 
 • Horari: 

 

DIRECCIÓ DEL CENTRE ON S'IMPARTEIX EL CURS

 

DELEGACIÓ DE L'FCF A SABADELL

C/ Apulia, s/n (Edifici Olímpia) 08206 Sabadell

 

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CURS PODEN CONTACTAR AMB:

escolaentrenadors@fcf.cat

932652477 Ext. 206