Menu

Monitor de Futbol Online
Curs 2016-2017
 

RESUM
El curs de Monitor de Futbol Online està dissenyat per facilitar la formació de l'alumne, adaptant-se a les seves necessitats horàries. Aquesta convocatòria va dirigida a aquelles persones que busquen una formació bàsica de l'ensenyament de futbol per a la seva aplicació en el desenvolupament professional amb els jugadors i les jugadores.

REQUISITS INDISPENSABLES

- Tenir 16 anys a la data d'inici del curs

- Passar una revisió mèdica com a APTE per ser monitor

- Tenir la ESO o equivalència (EGB), en cas de ser estranger, els estudis homologats (homologació finalitzada i aprovada) DOCUMENT AQUÍ

TEMARI
Els continguts del curs de Monitor de Futbol Online són els mateixos que es donen en els cursos presencials però, en aquest cas, es facilita que l'alumnat pugui obtenir el certificat a qualsevol moment i sense necessitat de desplaçar-se.

El curs s'estructura en 65 hores lectives, en les quals s'impartiran les següents assignatures:

• Tècnica
• Tàctica
• Joc Col·lectiu
• Entrenament de porters
• Metodologia
• Preparació física
• Entrenament esportiu
• Bases biològiques i seguretat esportiva
• Psicopedagogia
• Adreça d'equips
• Desenvolupo professional i reglament esportiu
• Regles de joc


CALENDARI I PREU
• CENTRI ONLINE (DEL 12 DE SETEMBRE A L' 11 DE DESEMBRE DEL 2016)
• CENTRI ONLINE (DEL 19 DE DESEMBRE AL 15 DE GENER DEL 2017)
• CENTRI ONLINE (DEL 23 DE GENER AL 26 DE MARÇ DEL 2017)
• CENTRI ONLINE (DEL 10 ABRIL AL 25 DE JUNY DEL 2017)
• CENTRI ONLINE (DEL 3 DE JULIOL AL 31 D'AGOST DEL 2017)


El preu del curs és de 285€.

El pagament s'efectuarà a través de la intranet de l'alumne (allí s'indiquen tots els passos a seguir per fer el pagament) 10 dies abans de l'inici del curs.

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ
L'alumne disposarà d'una tutorització i gestió online, a través de la qual podrà enviar dubtes i consultes a un professor assignat via online de manera regular.

L'alumne rebrà una clau personal per accedir al campus virtual des d'on podrà descarregar-se les anotacions, vídeos, exercicis, etc.

Es realitzarà un examen pràctic en un camp de futbol a determinar una vegada finalitzat el temari teòric.

*Amb aquest curs s'obté un certificat per part de l'Escola d'Entrenadors de Futbol de la FCF, aquest no és vàlid a nivell nacional.

*El curs té una validesa de 18 mesos, en cas de no aprovar-se en aquest període de temps quedarà anul·lat.