Menu

CURSOS SMARTFOOTBALL: EL FUTBOL BASAT EN EL CERVELL

CURS: 2017-2018

RESUM

Si vols anticipar-te al futur, SMARTFOOTBALL et dona les eines i la metodologia necessària per treballar l’òrgan més important d’un futbolista i el gran oblidat, el cervell. Com funciona el cervell del jugador? Com aprèn? Com canvia? Com decideix? Com es pot estimular per provocar canvis estructurals? En definitiva, com es pot millorar i optimitzar el cervell d’un jugador de futbol?

SMARTFOOTBALL és una metodologia basada en el cervell i en la seva capacitat plàstica. És un model d’aprenentatge d’enriquiment cerebral amb l’objectiu de formar jugadors intel·ligents i creatius. Els mètodes actuals per formar futbolistes estan esgotats, caducs i són incapaços de desenvolupar el potencial d’un jugador de futbol. És necessari reimaginar i repensar el futbol i ho hem fet a partir d’un nou paradigma: el futbol basat en el cervell.

 

CONTINGUTS

Nivell Iniciació - SMARTFOOTBALL

1. Introducció al nou paradigma, el futbol basat en el cervell.

2. Justificació del marc teòric.

3. Bases metodològiques del nou paradigma.

4. Introducció al model d'aprenentatge.

*Cursant el nivell Iniciació se li convalida el 50% de la càrrega lectiva del nivell 1 (corresponent a les primeres 5 hores) i té un 40% de descompte en la seva matrícula. 

 

METODOLOGIA I SISTEMA D’AVALUACIÓ

Els cursos són presencials i per aconseguir el títol de tècnic SMARTFOOTBALL corresponent a cada nivell, caldrà aprovar amb una nota igual o superior a 5 l’examen final que hi ha en cada curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Ser major de 16 anys.
 • És obligatori tenir una titulació federativa.
 • Per poder cursar els nivells superiors al primer curs caldrà haver cursat i superat els anteriors a aquests.

 

DATES I PREU

CONVOCATÓRIES
18 de desembre 2017 de 17h a 22h.  Barcelona                                          
7 d'abril 2018 de 9:30h a 14:30h       Barcelona                                           

PREU: 70€

Afiliats al CTE 50€.

PLACES: 40.

 

ALTRES

Smartfootball ofereix cursos d'extensió que segueixen aquest monogràfic. A continuació detallem el temari de cada un pels interessats a seguir la seva formació.

Nivell 1 - SMARTFOOTBALL*

 1. Introducció al nou paradigma, el futbol basat en el cervell
 2. Justificació del marc teòric
 3. Guia metodològica per al tècnic SF
 4. Exemples pràctics del desenvolupament metodològic.
 5. Introducció a la tipologia i disseny de problemes (tasques)
 6. Propostes d'informes d'avaluació de jugadors, sessions d'aprenentatge i partits

 

Nivell 2 - SMARTFOOTBALL*

 1. Funcionament del sistema nerviós i aplicació en el model d’aprenentatge.
 2. Aprofundiment en el model d’aprenentatge SMARTFOOTBALL: objectius, pautes de reflexió i model de joc.
 3. Aprofundiment en problemes i disseny de sessió d'aprenentatge.
 4. Anàlisi del joc i plantejament de preguntes.
 5. Anàlisi de sessions pràctiques in situ.
 6. Aplicació de l'IAM (Índex d'Aplicació del Model)

Nivell 3 - SMARTFOOTBALL (Pròximament)

* També hi ha la possibilitat de fer el nostre curs intensiu en el que s’engloben el Nivell 1 i 2 SMARTFOOTBALL.

QUÈ INCLOUEN ELS CURSOS?

 • Sessions teòriques i pràctiques dirigides per tècnics SMARTFOOTBALL.
 • Possibilitat de continuar la formació específica SMARTFOOTBALL.
 • Possibilitat d’entrar a la borsa de treball SMARTFOOTBALL (entrada directa amb el Nivell 2).
 • Diploma acreditatiu.