Menu

MODEL DE JOC I METODOLOGIA DE L'ATAC DIRECTE

 

CURS 2017-2018

 

“És necessari aprendre el que necessitem, i no solament el que ens agrada”

Paulo Coelho

 

RESUM

 

El curs que presentem pretén donar unes eines bàsiques als entrenadors per tal de tenir més recursos ofensius i defensius en relació al joc directe. En moltes ocasions parlar d’atac directe ha estat sinònim de futbol lleig o poc atractiu. Lluny d’això entenem que l’atac directe és un tipus d’atac que suposa, si s’executa bé, una via directa, eficaç i eficient de dur a terme un atac amb la màxima velocitat, poc risc i amb tots els avantatges que això comporta. L’atac directe augmenta les possibilitats d’èxit a la porteria rival pel seu valor de superioritat, aprofitament d’espais i capacitat per a generar sorpresa. A més  afavoreix la descongestió produïda per l’acumulació de jugadors a camp propi i la recerca d’espai a l’esquena rival.

L’etern debat sobre què significa “jugar bé”, per mi només dóna lloc a una resposta: juga bé l’equip que aconsegueix implementar el model de joc que proposa el seu entrenador segons la naturalesa dels seus jugadors i que està en constant evolució i obert a canvis segons la competició, el rival, el terreny de joc i les circumstàncies d’aquest. És per això que jugar directe no només pot ser un recurs, sinó que ha de ser un tipus d’atac cada cop més utilitzat.

Actualment molts entrenadors volen atacar mitjançant l’atac posicional o atac elaborat intentant imitar els models plantejats per equips com el FC Barcelona o el Manchester City, referents del moment del joc associatiu. Molts entrenadors s’equivoquen en insistir als seus equips en una manera de jugar totalment allunyada de les possibilitats dels jugadors que tenen a la seva plantilla, jugadors que per circumstàncies o característiques no tenen la intel·ligència tàctica o capacitat tècnica per a produir o generar aquests tipus d’atac.

No importa quant de temps tinguis o no la pilota, sinó la qualitat de les possessions, la capacitat per a saber què fer quan la tens i la forma de posicionar-te quan no la tens, atenent que l’equip competent és aquell que és capaç de realitzar un comportament de forma excel·lent i molts altres de manera suficient. 

 

OBJECTIUS

 

1.- Fer un anàlisi actualitzat de l’ús d’aquest tipus d’atac en el futbol actual.

2.-  Acceptar el joc directe com una manera més d’atacar i no només com un recurs.

3.- Reconèixer les diferents fases del joc directe i els comportaments que se’n deriven.

4- Aprendre a sistematitzar el joc directe dins del model de joc.

5.- Optimitzar l’entrenament del joc directe. Aplicar una metodologia de treball eficaç en relació al joc directe.

6.- Aprendre a defensar el joc directe.

7.- Reconèixer quins factors psicològics i emocionals condicionen el joc directe.

8.- Aplicar l’atac directe en l’etapa de formació. Definir els seus avantatges. 

 

TEMARI

 

1.- Estudi de dades relacionades amb l’atac directe.

2.- Definició conceptual i justificació.

3.- Característiques de l’atac directe.

3.- Classificació dels diferents tipus d’atac directe.

4.- Fases i comportaments de l’atac directe.

5.- Metodologia d’entrenament de l’atac directe.

6.- Defensa de l’atac directe.

7.- L’atac directe dins del model de joc.

8.- Component emocional de l’atac directe.

9.- L’atac directe en les etapes de formació.

10.- Conclusions.

11.- Bibliografia i webgrafia.

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

 

Classe presencial on s'ha d'assistir com a mínim al 80% del total del curs.

 

CALENDARI I PREU

CONVOCATÒRIES
28 de maig del 2018 de 17h a 22h. Seu Central FCF (C/Sicilia 93-97, Barcelona)

PREU: 30€

Afiliats al CTE 50% de descompte.

NUMERO D'HORES: 5h

NUMERO DE PARTICIPANTS: 40.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Ser major de 16 anys.

No és requisit obligatori estar en possessió d'una titulació de la FCF.