Menu

UNA ALTRA MANERA D'ENTRENAR

CURS 2016 - 2017


RESUM I OBJECTIUS


LA COMUNICACIÓ DE L'ENTRENADOR: ENSENYANT A JUGAR COM VOLEM JUGAR
En el  món de l'esport hi ha moltes definicions sobre el significat d’ entrenar a un esportista. Una definició comú és “el mètode de dirigir, instruir i guiar a una persona o un grup de persones amb la finalitat d'aconseguir un objectiu o desenvolupar habilitats específiques”. Per això, comprenem que poden existir moltes maneres d'entrenar, igual que entrenadors que apliquen diferents mètodes i estils d'entrenament. En aquest curs ens centrarem, principalment, en ajudar a l'entrenador a optimitzar veritablement el procés d'aprenentatge del jugador en la praxi de l'entrenament en el futbol.
Fent especial èmfasi en el desenvolupament continu de la formació per a entrenadors de futbol, aquest curs introduirà als estudiants en els aspectes teòrics i pràctics del procés d'ensenyament-aprenentatge en el futbol, prenent consciència de com estem aprenent els éssers humans al segle XXI. 

Mitjançant el desenvolupament de sessions guiades i la participació activa en ponències teòriques, tutorials i tallers pràctics tant a l'aula com en el camp, els estudiants aprendran a planificar i executar un procés que els ajudarà a integrar el coneixement adquirit en un context futbolístic, amb la finalitat de millorar la qualitat de cada entrenament. Els estudiants també aprendran a avaluar i millorar les seves pròpies habilitats com a entrenadors aplicant estratègies d'autoreflexió i autoavaluació, amb l'objectiu de convertir-se en entrenadors més capacitats.


TEMARI


• Introducció: – Principis d'aprenentatge del passat i l'evolució en els processos d'aprenentatge en el futbol.

• Taller – Sessió teòric-pràctica en el camp usant diferents estratègies d'aprenentatge amb els següents objectius principals:

Tema 1
Definir què és el procés d'entrenament :
Com s'ha de veure des de fora?
Com s'ha de sentir des de fora?
Com ho han de percebre els jugadors?

Tema 2
Planificació d'una sessió d'alta qualitat:
Els estudiants hauran de planejar una sessió d'entrenament completa, ressaltant la metodologia i presentar-la en grup als altres companys.

Tema 3
El Com i els objectius:
Els estudiants hauran de procedir a ressaltar com implementaran la sessió d'entrenament amb objectius específics per a l'equip i els jugadors a prioritzar durant aquesta sessió.

Tema 4
La comunicació de l'entrenador.  Sabem transmetre?
Els estudiants, treballant en diferents grups, hauran de presentar un component específic de la sessió que s'ha dissenyat anteriorment. Aquesta sessió serà avaluada posteriorment en grup amb l'objectiu d'oferir un feedback (guia) constructiu als estudiants per millorar la qualitat de futurs entrenaments.

Tema 5
Avaluació i Autoreflexió:
Els estudiants avaluaran la qualitat i l'impacte de les sessions presentades. També aprendran com avaluar i millorar el rendiment de les seves pròpies sessions d'entrenament per mitjà d'habilitats reflexives i una autoavaluació objectiva.


METODOLOGIA I SISTEMA D’AVALUACIÓ


Classe presencial on s’ha d’assistir com a mínim al 80% del total del curs. 
El professor s’ofereix a realitzar assessorament individualitzat del projecte dels participants.


PROFESSORES


Óscar González Díaz
Oscar González Díaz és instructor FIFA i actual director de l'Escola d'Entrenadors de Futbol de l'estat més gran d'Austràlia (NSW Coach Education Manager). 

També exerceix com a instructor d'entrenadors avançats de la Federació Austràliana de Futbol (Advanced Coach Education Instructor – FFA), i és membre del Comitè Tècnic Nacional de la Federació Australiana de Futbol, la selecció absoluta de la qual va ser coronada campiona d'Àsia al gener del 2015.

Oscar és, per sobre de tot, un referent mundial en educació futbolística i en l'aplicació del procés d'ensenyament–aprenentatge en Jugadors i Entrenadors de futbol. La seva màxima virtut és aconseguir portar d'una manera magistral els descobriments científics a la praxi de l'entrenament, confrontant a jugadors i entrenadors amb les seves pròpies limitacions i portant-los de la mà cap a uns nivells de rendiment molt superiors. 
És, en poques paraules, un veritable optimizador del rendiment en el futbol, no solament per a jugadors, sinó especialment per a entrenadors compromesos amb millorar.
oscarg@footballnsw.com.au


Lucas González Vélez
Lucas González és entrenador amb llicència avançada de AFC, és professional en ciències de l'esport de la Australian Catholic University (Sydney) i té titulacions en diverses àrees del futbol de diferents institucions educatives d'Europa com la FCB Coaches Academy, Federació Catalana de Futbol, i la World Football Academy entre uns altres.

Lucas va iniciar la seva carrera d'entrenador molt jove, ha estat involucrat amb equips professionals a Colòmbia com a preparador físic en primera i segona divisió (Real Cartagena F.C. i Bogotà F.C.), a Austràlia, ha treballat com a entrenador de futbol base en clubs professionals com el Central Coast Mariners, igual que amb la Federació de Futbol de New South Wales (FNSW) en seleccions d'aquest estat i a l'àrea de desenvolupament d'alt rendiment (high performance unit).

Com a professor, Lucas va iniciar la seva carrera com a instructor d'entrenadors de la Federació de Futbol d'Austràlia (FFA) en 2014 sota la mentoria d'Óscar González Díaz, un mestre en educació per a entrenadors i jugadors de futbol. En 2015 va crear el  Global Futbol Institute, la primera institució educativa per a entrenadors de futbol al seu país natal, Colòmbia.
Lucas@globalfutbolinstitute.com

CALENDARI I PREU

​Pròximament noves convocatòries.


PREU: 30€
Afiliats CTE 50% de descompte.
NUMERO HORES: Mínim 5 hores
NUMERO DE PLACES: 40

REQUISITS D’ACCÉS


Ser major de 16 anys.

No és un requisit obligatori estar en possessió d’una titulació de la FCF. 


ALTRES


L’acumulació de 3 Monogràfics (15h), realitzats en un període no superior a dues temporades, permet sol·licitar el certificat conforme ha obtingut els punts necessaris per renovar el certificat d’actualització i reciclatge, tant per nivell Internacional com per competicions Nacionals.
Aquest certificat, es regula pel Comitè d’Entrenadors corresponent, i s’exigeix amb una periodicitat de tres anys.
Tal com s’especifica en l’art 156, apartat C del Reglament General de la R.F.I.F