Menu

 

WORLD COACHES CATALAN ACADEMY (WCCA)

 

La Federació Catalana de Futbol a través de Tecnifutbol ofereix la World Coaches

Catalan Academy. Una oportunitat per formar-te i actualitzar-te mitjançant cursos

oficials federatius (monitor, bàsic i avançat), cursos d'extensió amb la nova

metodologia Smartfootball, curs de coordinador, entrenament de porters, control de

càrregues mitjançant GPS, monogràfics de noves tecnologies, idiomes...

La WCCA ofereix la possibilitat de respirar futbol 24 hores al dia, amb la possibilitat

d'estar intern en un allotjament i entorns immillorables, el Cambrils Park Resort 4* i el

CE Futbol Salou.

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Iniciar o ampliar la formació d’entrenador de Futbol mitjançant els ensenyaments

per l’obtenció del Diploma Federatiu d’Entrenador de Futbol que té per

finalitat proporcionar als alumnes, en relació amb cada modalitat, la formació que

garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permetin

desenvolupar la seva labor mitjançant competència tècnica i professional en les

competicions organitzades per les Federacions de Futbol d’àmbit autonòmic i de la

Real Federació Espanyola de Futbol.

 

TEMARI

Cada curs disposarà dels seus temaris, metodologia i criteris d'avaluació. Per més

informació i concreció podeu consultar els enllaços corresponents:

Curs de monitor de futbol (linkejat a:

http://www.formaciofcf.com/subjects/curso/6/cat

Curs bàsic d'Entrenador de Futbol (linkejat a:

http://www.formaciofcf.com/subjects/curso/11/cat

Curs avançat d'Entrenador de Futbol (linkejat a:

http://www.formaciofcf.com/subjects/curso/13/cat

Curs de control de càrregues (linkejat a:

http://www.formaciofcf.com/subjects/curso/27/cat

Curs de coordinador (linkejat a: http://www.formaciofcf.com/subjects/curso/22/cat

Curs d'entrenament de porters (linkejat a:

http://www.formaciofcf.com/subjects/curso/7/cat

Curs Smartfootball (linkejat a: http://smartfootball.es/es/productos/formacion/ )

 

El calendari proposat per desenvolupar el curs complet és el següent:

Curs de Monitor de Futbol. Del 12/9/16 al 30/9/16 en horari de dilluns a divendres de

Curs bàsic d'Entrenador de Futbol. Del 3/10/16 al 19/01/17 en horari de dimarts a

divendres de 9:00 a 14:00h. *Serà indispensable la obtenció prèvia del diploma de

monitor en l'especialitat corresponent de Futbol per quedar exempts de realitzar la

formació pràctica necessària i per tant poder cursar consecutivament els nivells bàsic i

Curs avançat d'Entrenador de Futbol. Del 23/1/17 al 9/6/17

 

Els cursos d'extensió es realitzaran en horari de tarda des del mes de setembre al mes

de juny (per més informació contactar amb formacio@tecnifutbol.org)

 

PREU

El preu del/s curs/os dependrà del volum de cursos triat per l'alumne i del temps

d'estada. Per més informació contactar amb formacio@tecnifutbol.org o consultar la

pàgina web http://tecnifutbol.org/world-coaches- catalan-academy/

 

MÉS INFORMACIÓ