Menu

CURS BÀSIC D'ENTRENADOR ESPECIALISTA EN FUTBOL PLATJA

Curs: A determinar

OBJETIUS

Formar i acreditar a Entrenadors en l'entrenament específic del Futbol Platja, interactuant amb professionals del més alt nivell en l'àmbit de la citada modalitat, utilitzant els mitjans materials i humans de què disposa el màxim organisme responsable d'aquest país, la Real Federación Española de Fútbol i les Federacions d'àmbit autonòmic.

 

Els alumnes que finalitzin el curs obtindran els coneixements més actualitzats per poder treballar d'una forma rigorosa i sistemàtica, especialitzant-se en l'entrenament d'equips de Futbol Platja.

 

El Curs condueix a l'obtenció del Diploma Bàsic d'Entrenador Especialista en Futbol Platja, la qual cosa permetrà l'accés a la corresponent llicència federativa, quan en el seu moment es determini. La condició prèvia, es estar en possessió del Diploma de Nivell 1, 2 o 3 Federatiu d'Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala.

 

DESTINATARIS

El Curs Bàsic està dirigit exclusivament a Entrenadors de Futbol i Futbol Sala de Nivell 1, 2 o 3 Federatiu i als alumnes que estan cursant Nivell 1 Federatiu, que vulguin formar-se en l'entrenament d'equips de Futbol Platja.

A determinar a cada curs.

DIPLOMA QUE S'OBTE

Aquells participants que superin amb èxit el Curs, obtindran el Diploma Bàsic d'Entrenador Especialista en Futbol Platja, per part de la Real Federación Española de Fútbol, sempre que siguin posseïdors del Diploma Federatiu d'Entrenador de Nivell 1, 2 o 3 en el moment de finalitzar el Curs, la qual cosa els hi permetrà, l'accés a la corresponent llicència federativa.

 

En cas d'estar realitzant el Curs Federatiu d'Entrenador de Nivell 1 es podrà facilitar un certificat d'assistència al Curs, i no s'obtindrà el Diploma Bàsic d'Entrenador Especialista en Futbol Platja, fins que es presenti el Diploma Federatiu d'Entrenador de Nivell 1 de Futbol o Futbol Sala.

 

CÀRREGA LECTIVA

Aquest curs tindrà una càrrega lectiva de 50 hores distribuïdes de la següent manera:

 

Càrrega presencial: A determinar.

 

Càrrega no presencial: A determinar.

 

CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ

El període d'inscripció serà informat a cada curs.

 

Es comunicarà als aspirants de forma individualitzada, a través del correu electrònic, la seva admissió al curs, abans del seu començament.

 

 

Passos a fer per realitzar la inscripció:

 

1.- Fer el pagament, mitjançant la intranet de cada alumne.

 

2.- Penjar la documentació requerida a la intranet, a la fitxa de l'alumne.

 

•Una fotografia digital de l'alumne (mida carnet).

Una fotocòpia del DNI.

 

 

•Copia del Diploma Federatiu d'Entrenador de Nivell 1, 2 o 3, o Certificat que acrediti estar en possessió, o d'estar realitzant el curs per obtenir el Diploma Federatiu de Nivell 1.

 

La inscripció no serà confirmada fins que no es rebin tots els document indicats.

 

NOMBRE DE PLACES, SELECCIÓ I ADMISSIÓ D'ALUMNES

El nombre de places serà infoamt a cada curs.

 

L'admissió dels candidats es realitzarà respectant el rigorós ordre d'inscripció.

 

PREU DEL CURS I FORMALITZACIÓ DEL PAGAMENT

El preu del curso és de 150 eu, quantitat que s'haurà de pagar

 

Aquesta quantitat, serà retornada a tots els aspirants que no hagin estat admesos al curs.

Els alumnes que per alguna raó no puguin fer aquest curs, desprès d'haver estat admesos a inscripció, no podran recuperar l'import pagat.

 

Aquest pagament inclou el material acadèmic.

 

LLOC DEL CURS

El curs es farà a :

INFORMAREM EN BREU

COM CONTACTAR

Per realitzar qualsevol consulta es pot posar en contacte amb la Secretaria del curs, mitjançant correu electrònic o via telefònica:

 

E-mail: escolaentrenadors@fcf.cat

Tel: 93. 265. 24. 77 (extensió 206)

 

CALENDARI DEL CURS

EN BREU

 

HORARI

 

EN BREU

 

MÈTODES I CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es realitzarà tenint en compte els següents aspectes:

 

Assistència: per poder superar el curs és obligatori l'assistència al 100% de les jornades presencials.

 

Avaluació del curs: elaboració d'un treball final que comprengui tots els aspectes desenvolupats al Curs.

 

PONENTS

Facilitats per la RFEF amb la col•laboració, en el cas de ser necessari, de personal qualificat de la F.C.F., organitzadora del curs.