Menu

UN MODEL DE ‘’PREPARACIÓ FÍSICA’’ PEL FUTBOL AMATEUR I SEMI-PROFESSIONAL

 

CURS 2017 – 2018

 

RESUM

 

En l’actualitat, la preparació física s’ha convertit en un factor molt important en l’entrenament d’un equip de futbol, ja sigui en l’àmbit professional i semi-professional, com també en l’amateur. No obstant això, molts dels models de preparació física de l’actualitat estan extrets i influenciats dels esports individuals, i no se solen ajustar a les necessitats específiques d’un esport com el futbol.

Per aquesta raó, en el present curs es dotarà de coneixements que us facilitaran el fet de poder generar-vos el vostre propi model de preparació física, i a més a més, es mostrarà un Model de Preparació Física orientat al futbol amateur i relacionat amb  el paradigma científic –social del moment, el qual os donarà recursos per poder desenvolupar la planificació de la temporada.

 

OBJECTIUS DEL CURS

 

  • Dotar d’orientacions teòriques i pràctiques a l’entrenador i preparador físic, per tal de poder confeccionar un propi Model de ‘’Preparació Física’’ en el futbol.
  • Dotar de coneixements metodològics al preparador físic, per tal que pugui optimitzar el rendiment i l’estat de forma dels jugadors i de l’equip, en funció del Model de Joc.
  • Presentar una nova manera d’entendre la preparació física en el futbol, adaptada al paradigma científic i social actual. 
  • Reflexionar sobre la figura del ‘’preparador físic’’ en el món del futbol.

 

TEMARI

 

1. Introducció

     1.1. Explicació dels models més treballats i aplicats en l’actualitat.

     1.2  Descripció dels continguts de qualsevol Model de Preparació Física.

2. Model de Preparació Física

     2.1 Contextualització del Model: pilars metodològics, conceptes fonamentals, marc científic de referència, etc.

     2.2 Planificació o elaboració pràctica del model:

          2.2.1Introducció a la planificació des d’un punt de vista semi-professional.

          2.2.2. Descripció de les diferents fases de la planificació esportiva.

          2.2.3. Anàlisi exhaustiu de las fases de: periodització, programació i control de l’entrenament, seguint la línia d’actuació marcada en la contextualització del Model.

          2.2.4. Posada en pràctica de les 3 fases anteriors.

3. La figura del Preparador Físic

     3.1. Introducció del terme “preparador físic”.

     3.2. Reflexió sobre la coherència d’utilitzar aquesta nomenclatura en el món del futbol.

 

 

METODOLOGIA I SISTEMA D’AVALUACIÓ

 

Classe presencial on s’ha d’assistir com a mínim al 80% del total del curs.

 

 

CALENDARI I PREU

CONVOCATÒRIES
10 d'abril 2018 de 17h a 22h Barcelona.                                

PREU: 30€

Afiliats CTE 50% de descompte.

NUMERO D'HORES: 5h

NUMERO DE PARTICIPANTS: 40.

 

REQUISITS D’ACCÉS

 

Ser major de 16 anys

No és un requisit obligatori estar en possessió d’una titulació de la FCF.