Menu

FUTBOL BASE FEMENÍ. ENTRENAMENT I PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

 

CURS 2016 - 2017

 

RESUM

 

En el context social de l’evolució i el creixement que està vivint el futbol femení en els últims anys, es presenta aquest monogràfic amb la intenció de donar eines als entrenadors i entrenadores del futbol femení per contribuir al millor desenvolupament de les noies durant totes les categories existents al futbol base femení català, en funció de les capacitats de les nenes a cada etapa madurativa. Es proporcionaran pautes per a l’entrenament i la programació de continguts a través de les diferents categories per tractar d’assolir el màxim nivell possible de cadascuna de les jugadores.

 

OBJECTIUS

 

  • Conèixer certes pautes d’actuació en l’entrenament a les diferents categories del futbol base femení en funció del desenvolupament maduratiu de les jugadores.
  • Conèixer una proposta de programació de continguts a treballar preferentment a cada una de les categories del futbol base femení.
  • Saber realitzar una programació de continguts a les diferents categories de futbol base femení.

 

TEMARI

 

1. Introducció

     1.1. Característiques i evolució del Futbol Femení

     1.2. Problemes del Futbol Base i Futbol Femení actual

     1.3. Categories Futbol Base Femení

     1.4. Metodologia

     1.5. Continguts a treballar i forma de treball

2. Aspectes Evolutius i de Maduració de les noies

     2.1. Aspectes evolutius de les capacitats cognitives

     2.2. Aspectes evolutius de les capacitats coordinatives

     2.3. Aspectes evolutius de les capacitats condicionals

     2.4. Aspectes evolutius de les capacitats socioafectives

     2.5. Aspectes evolutius de les capacitats emotivo-volitives i creativo-expresives

3. Programació de continguts

     3.1. Pautes generals d’actuació

     3.2. Distribució en percentatges dels continguts generals

     3.3. Orientacions generals per l’entrenament

     3.4. Programació de continguts

4. Aplicacions pràctiques

 

METODOLOGIA I SISTEMA D’AVALUACIÓ

 

Classe presencial on s’ha d’assistir com a mínim al 80% del total del curs.

 

DADES DEL PROFESSOR

 

Mónica Morral Yepes

  • Graduada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a l’INEFC Barcelona
  • Màster Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell especialitat Futbol a INEFC Barcelona.
  • 2n Nivell Federatiu Futbol
  • Preparadora Física RCD Espanyol “B” Femení

 

CALENDARI I PREU

CONVOCATÒRIES
6 de Maig del 2017 de 9:30h a 14:30h  Delegació de Girona.C/Can Pau Birol, 16 1er, Pol. Mas Xirgu II. 17005.Girona
15 de Maig del 2017 de 17h a 22h. INEFC Barcelona. Av. de l'Estadi,12-22. 08038. Barcelona.

PREU: 30€

Afiliats al CTE 50% de descompte.

NUMERO D'HORES: 5h

NUMERO DE PARTICIPANTS: 40.

 

REQUISITS D’ACCÉS

Ser major de 16 anys

 

ALTRES

L’acumulació de 3 Monogràfics (15h), realitzats  en un període no superior a dues temporades, permet sol·licitar el certificat conforme ha obtingut els punts necessaris per renovar el certificat d’actualització i reciclatge, tant per nivell Internacional com per competicions Nacionals.

Aquest certificat, es regula pel Comitè d’Entrenadors corresponent, i s’exigeix amb una periodicitat de tres anys.

Tal com s’especifica en l’art 156, apartat C del Reglament General de la R.F.E.F