Menu

 ENTRENAR A PARTIR DE LES SITUACIONS DE JOC.

UNA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES TASQUES D’ENTRENAMENT

A PARTIR DEL NIVELL DE COMPLEXITAT

 

CURS 2016 - 2017

RESUM

Actualment, els nous paradigmes conviden a l’especificitat de l’entrenament a través d’una metodologia que cada vegada pretén apropar-se més a les necessitats competitives. D’aquesta manera, es comença a deixar de banda un pensament reduccionista sobre un joc que està dividida per parts (la tècnica, la tàctica, la física i la psicològica), i es considera un tot que depèn de la interrelació dels seus factors.

En aquest sentit la importància que cobra el Model de Joc serà fonamental per entendre que el joc parteix d’una organització i d’uns comportaments desitjats prèviament. Per tant, per entrenar en especificitat serà necessari que aquests elements apareguin amb regularitat durant la tasca i que l’estructura cognitiva del jugador estigui compromès en tot moment. 

Aquest curs permet establir una ordenació lògica de les tasques d’entrenament en funció de les situacions de joc i, conseqüentment, dissenyar tasques òptimes a les necessitats individuals i col·lectives de l’equip. A més a més, es proposa la consideració de condicionants que doten a aquestes tasques d’una menor o major complexitat que suposaran el grau d’implicació cognitiva dels jugadors durant la mateixa.

 

OBJECTIUS

 • Establir un criteri d’entrenament d’acord a les exigències que demanda la competició.
 • Diferenciar els tipus de tasca que es poden donar en l’entrenament i dissenyar-les en funció de la seva orientació.
 • Aplicar els condicionants a la tasca per regular el seu nivell de complexitat en funció de les necessitats de l’entrenament.

 

TEMARI

1. Contextualització

     1.1. Introducció a la visió sistèmica

     1.2. Paradigmes actuals en l’entrenament del futbol

2. Les situacions de Joc

     2.1. Entendre el joc: què són les situacions de joc?

     2.2. El Model de Joc

3. Classificació de tasques

     3.1. Entrenament en especificitat

     3.2. Criteris per a la classificació de tasques

     3.3. Els tipus de tasca

4. Disseny de tasques a partir del nivell de complexitat

 

METODOLOGIA I SISTEMA D’AVALUACIÓ

 • Classe presencial amb presentació dels continguts.
 • Grups de treball per al disseny de tasques.
 • Anàlisi d’una situació de joc i presentació d’una progressió de tasques.

 

DADES DEL PROFESSOR

Jordi Fernández Lie

Formació

 • Magisteri d’Educació Física (UB)
 • Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (INEFC Barcelona)
 • Màster Rendiment Esportiu i Tecnificació d’Alt Nivell (INEFC Barcelona)
 • Tècnic Esportiu Futbol N2 – UEFA A (EFTE Montjuic – INEFC Barcelona)

Experiència

 • Entrenador AE Prat: Infantil B - Benjamí A - Aleví B – Aleví A
 • 2n Entrenador AE Prat: Juvenil A
 • Responsable d’Àrea Metodològica AE Prat
 • Entrenador Camps Internacionals FCBEscola
 • 2n Entrenador FCBEscola

 

CALENDARI I PREUS

CONVOCATÒRIES
29 de Maig del 2017 de 17h a 22h. Seu central de la FCF. C/Sicilia, 93-97. 08013.Barcelona

PREU: 30€

Afiliats al CTE: 50% de descompte

NUMERO HORES: 5h

NUMERO DE PARTICIPANTS: 40

 

REQUISITS D’ACCÉS

Ser major de 16 anys