Menu

FACTORS EN L´ANÀLISI DEL JOC

 

CURS 2016-2017

 

RESUM

 

El futbol donada la seva complexitat, és un esport difícil d’analitzar. Des dels corrents sistèmics i estructuralistes s’obre un ampli ventall de possibilitats per apropar-nos a la seva comprensió. Especialment la visió que neix de la proposta elaborada pel professor Seirul.lo.

 

Espais, relacions socioafectives, comunicació, tipus de superioritat i la construcció d’una estructura d’organització, són elements que permeten entendre el joc, organitzar-lo col·lectivament i finalment, que el nostre entrenament sigui significatiu, amb l’objectiu d’aconseguir rendiment.

 

OBJECTIUS DEL CURS

 

  • Conèixer els espais de joc, i la seva influència en l’organització del joc.
  • Conèixer la importància de les relacions socioafectives i els criteris a corregir en els jugadors propers i allunyats al posseïdor de pilota.
  • Conèixer la importància de tenir una estructura de joc.
  • Veure el joc com una globalitat.
  • Entrenar en especificitat.
  • Veure la importància de la comunicació en el joc

 

 

 

TEMARI

 

1. Contextualització del joc del futbol

     1.2. El joc del futbol

     1.3. Les teories sistèmiques i estructuralistes: introducció

 

2. Factors en l’anàlisi de joc

     2.1 Les relacions socioafectives

     2.2 Els espais de joc

     2.3 La comunicació

     2.4 Els diferents tipus de superioritat

 

3. L’Estructura d’Organització

     3.1 Què és l’Estructura?

     3.2 Tipus d’estructures

     3.3 Estructura Vertical

     3.4 Estructura associativa

 

4.L’ Entrenament de les Teories Estructuralistes

     4.1 Objectius de l’entrenament

     4.2 La sessió

     4.3 Les parts de la sessió

     4.4 Exemple de tasques

 

 

 

METODOLOGIA I SISTEMA D´AVALUACIÓ

 

El curs és presencial, s’ha de completar una activitat final, per poder assolir el diploma.

L’activitat final serà comentada a classe.

 

DADES DEL PROFESSORAT

 

Dani Fernández.

Entrenador Nacional de futbol.

Professor de l´Escola catalana d´Entrenadors.

Ha estat entrenador del futbol base del RCD Espanyol, Seleccionador Català, CF Damm, CE Manresa entre altres.

 

 

CALENDARI I PREUS

CONVOCATÓRIES
12 de Juny del 2017 de 17h a 22h. Seu Central FCF. C/Sicilia, 93-97. 08013.Barcelona

PREU: 30€

Afiliats al CTE: 50% de descompte.

NUMERO DE HORES: 5h.

NUMERO DE PARTICIPANTS: 40

 

REQUISITS D´ACCÉS

 

No es requereix ser major de 16 anys.

 

ALTRES

 

L’acumulació de 3 Monogràfics (15h), realitzats  en un període no superior a dues temporades, permet sol·licitar el certificat conforme ha obtingut els punts necessaris per renovar el certificat d’actualització i reciclatge, tant per nivell Internacional com per competicions Nacionals.

Aquest certificat, es regula pel Comitè d’Entrenadors corresponent, i s’exigeix amb una periodicitat de tres anys.

Tal com s’especifica en l’art 156, apartat C del Reglament General de la R.F.E.F