Menu

Curs Noves Tecnologies

 

Curs 2016-2017

 

RESUM

 

Actualment futbol i noves tecnologies són conceptes íntimament lligats, només n'hi ha prou amb veure les plantilles de tècnics de tots els equips professionals , en totes elles es contempla com a mínim amb una figura encarregada de realitzar tots els vídeos del seu equip i rivals , coneguda com scouter.

És per això que volem donar opció a tots els entrenadors / ajudants dels equips de futbol a l'adquisició de certes competències lligades amb l'àmbit del scouting .

Aquest curs està focalitzat en l'aprenentatge de l'ús de certs programes relacionats amb l'edició i manipulació dels vídeos dels nostres partits de futbol , i altres eines útils per als nostres equips i clubs .

 

En el curs podem trobar la utilització de programes com :

 

1 - Microsoft PowerPoint , programa molt útil per fer presentació dels nostres models de joc als jugadors , utilitzant pissarres amb camps i elements que faran que els nostres jugadors entenguin molt millor els conceptes que hauran de interioritzar sobre la manera de jugar .

 

2 - Kinovea , aquesta eina audiovisual ens permet analitzar els vídeos de les trobades amb la possibilitat d'adjuntar imatges amb dibuixos sobre les retallades de vídeo que hàgim seleccionat com a rellevants .

 

3 - Longomatch , programa audiovisual de gran utilitat per realitzar anàlisis exhaustius de tots els elements que com a entrenadors volem observar en els nostres equips .

 

4 - Format Factory , un problema molt comú entre tots els entrenadors que comencen a treballar amb el vídeo i les seves possibilitats , és que moltes vegades els formats amb les càmeres que vam gravar i els programes que utilitzarem no són compatibles , amb aquesta eina el solucionarem de manera senzilla .

 

5 - Movie Maker / Imovie , aquestes dues eines ens ajudaran a poder realitzar presentacions audiovisuals més detallades , normalment són usats per a vídeos de motivació al poder adjuntar músiques i transicions a aquests .

 

L'aprenentatge del funcionament d'aquests programes ve amb una guia detallada de tot el procés i funcions d’aquets , aquesta guia està formada per l'explicació de les accions en text , imatges que mostren el procés i vídeos exemplificats per no tenir cap dubte en com es realitzen totes les accions .

Val afegir que tots els programes que es detallen en el curs són d'instal·lació gratuïta , ja siguin descarregats de la xarxa o perquè vinguin en els nostres sistemes operatius . Totes les guies dels programes estan realitzades per a ordinadors amb sistema operatiu Windows ( PC ) o Macquintosh ( MAC ) .

 

TEMARI

MÒDUL 1 .

1 . UD1 Introducció a les noves tecnologies .

1.1 Contextualització a les noves tecnologies .

1.2 Test coneixements inicials .

 

MÒDUL 2 .

2 . UD1 Power Point .

2.1 Guia de nocions bàsiques .

2.1.1 Format .

2.1.2 Patró .

2.1.3 Taules .

2.1.4 Transicions .

2.1.5 Animacions .

2.2 Accions útils .

 

 

MÒDUL 3 .

3 . UD1 Introducció al mètode observacional .

3.1 Introducció al mètode observacional en el futbol .

4 . UD2 Format Factory .

4.1 Introducció a Format Factory .

4.2 Procés de descàrrega .

4.3 Procés d'instal·lació .

4.4 Com obrir el programa ?

4.5 Com convertir el format d'un arxiu ?

5 . UD3 Kinovea .

5.1 Introducció a Kinovea 0.8.15 .

5.2 Procés de descàrrega .

5.3 Procés d'instal·lació .

5.4 Guia de Nocions bàsiques .

6 . UD4 Longomatch .

6.1 Introducció a Longomatch 0.18.11 .

6.2 Procés de descàrrega .

6.3 Procés d'instal·lació .

6.4 Guia de Nocions bàsiques .

6.4.1 Menús Longomatch .

6.4.2 Creació del Projecte .

6.4.3 Anàlisi del partit .

6.4.4 Menú Eines .

 

7 . UD5 Movie Maker .

7.1 Introducció a Movie Maker .

7.2 Informació prèvia a la utilització.

7.3 Descripció de les àrees de treball .

7.3.1 Menú d'Eines .

7.3.2 Pantalla de Reproducció .

7.3.3 Escala Temporal .

7.4 Procés de realització de la presentació .

8 . UD6 Imovie '11 .

8.1 Introducció a IMovie '11 .

8.2 Informació prèvia a la utilització.

8.3 Passos per crear la nostra pel·lícula .

 

MÒDUL 4.

9 . UD1 Dropbox .

9.1 . Introducció a Dropbox .

9.2 . Procés de descàrrega i registre .

9.3 . Com obrir el programa ? .

9.4 . Guia de nocions bàsiques .

10 . UD2 Bibliografia .

 

CALENDARI

Pròximament noves convocatòries

           

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

 

L'alumne disposa d'una tutorització i gestió online, a través de la qual podrà fer arribar dubtes i consultes a un professor assignat via online de manera regular.

L'alumne rebrà la clau personal per accedir al campus virtual des d'on podrà descarregar-se apunts, vídeos, exercicis i articles demostratius dels continguts estudiats.

 

L'avaluació consistirà en resoldre activitats en relació als mòduls i on es valorarà la comprensió dels continguts i la seva aplicació pràctica. Un cop finalitzats els mòduls, l'alumne haurà d'entregar un Treball de Final de Curs.

 

Un cop aprovat el curs, l'alumne rebrà un certificat oficial de la Federació Catalana de Futbol.