Menu

Coordinador de Futbol Base Online

Curs 2018-2019

RESUM

El coordinador és qui dirigeix i gestiona els diferents recursos de la seva entitat esportiva. Aquest curs pretén que l'alumne conegui les funcions que ha de desenvolupar un coordinador d'un club de futbol, identificant els diferents components que permetin millorar la dinàmica del club, en la vessant esportiva i en la vessant econòmica i social, contextualitzant aquestes accions amb la realitat de cada entitat.

 

En acabar el curs, l'alumne coneixerà les variables més rellevants que condicionen l'èxit d'un club. Variables que haurà de saber gestionar en el transcurs d'una temporada, prenent les decisions més oportunes en cada moment.

TEMARI

El curs de “Coordinador de futbol base” es divideix en 4 mòduls que representen les àrees que ha de dominar el coordinador d'un club de futbol.

 

MÒDUL 1 – Àrea de legislació i normativa.

S'exposaran els diferents aspectes normatius que ha de conèixer el coordinador. Es tractaran aspectes relacionats amb la normativa federativa i amb les lleis del sistema esportiu.

 

MÒDUL 2 - Àrea de gestió.

S'oferiran recursos pràctics que el coordinador haurà d'utilitzar per tal d'optimitzar la gestió econòmica i financera del seu club, des d'analitzar l'estat econòmic de l'entitat, fins gestionar els recursos logístics, passant per l'organització d'esdeveniments esportius.

 

MÒDUL 3 – Àrea esportiva.

S'explicaran els aspectes que el coordinador ha de tenir en compte per l'elaboració i el desenvolupament del seu projecte esportiu, establint els objectius i els continguts més adequats per a cada etapa, desenvolupant el model de joc del club i realitzant el control i el seguiment esportiu de jugadors i entrenadors.

 

MÒDUL 4 – Àrea d'habilitats directives i de recursos humans.

Es proposaran diferents estratègies per dirigir eficaçment els recursos humans amb els quals compta una entitat, determinar les funcions i responsabilitats de cadascú, realitzar la selecció de personal, establir un òptim programa de formació i fer front als diferents conflictes amb què es pugui trobar.

 

CALENDARI

La proposta d'inici dels cursos és la següent:

TEMPORADA 2018 - 2019
1 de juliol 2018 - 30 de setembre 2018
15 de setembre 2018 - 15 de desembre 2018

En cada un dels cursos hi haurà un màxim de 50 places i tindràn una durada de 3 mesos.

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'alumne disposa d'una tutorització i gestió online, a través de la qual podrà fer arribar dubtes i consultes a un professor assignat via online de manera regular.

L'alumne rebrà la clau personal per accedir al campus virtual des d'on podrà descarregar-se apunts, vídeos, exercicis i articles demostratius dels continguts estudiats.

L'avaluació consistirà en resoldre una activitat de cada un del mòduls, en la qual es valorarà la comprensió dels continguts i la seva aplicació pràctica. Un cop finalitzats els mòduls, l'alumne haurà d'entregar un Treball de Final de Curs, on s'avaluarà la qualitat del projecte com a coordinador d'un club de futbol i la seva aplicabilitat.

 

REQUISITS

Cal disposar de la titulació de MONITOR de Futbol Base

El curs té una validesa de 18 mesos, en cas de no aprovar-se en aquest període de temps quedarà anul·lat.

 

Un cop aprovat el curs, l'alumne rebrà un certificat oficial de la Federació Catalana de Futbol.