Menu

Curs Federatiu Entrenador Nacional de Futbol Sala. Nivell 3

Curs 2016-2017 (Sense convocatòria- Propera convocatòria estiu 2018)

RESUM

Es tracta d'un curs que ofereix en exclusiva la Federació Catalana de Futbol.

Mitjançant aquest curs, l'alumne adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar la tasca d'entrenador de futbol sala amb una competència tècnica i professional en les competicions organitzades per les federacions de futbol d'àmbit autonòmic i de la Real Federación Española de Fútbol. Amb el nivell 3 es podrà exercir amb qualsevol equip federat i amb qualsevol selecció.

 

    CONVOCATÒRIA CURS FEDERATIU ENTRENADOR NACIONAL DE FUTBOL SALA - NIVELL 3

 

TEMARI

El curs s'estructura en un total de 400 hores lectives, que permetran aplicar tots aquells coneixement adquirits en les assignatures del bloc comú i específic.

Les assignatures del curs són les següents:

 • Fisiologia d'alt rendiment esportiu
 • Biomecànica d'alt rendiment esportiu
 • Psicologia d'alt rendiment esportiu
 • Sociologia d'alt rendiment esportiu
 • Gestió d'alt rendiment esportiu
 • Entrenament d'alt rendiment esportiu
 • Tècnica col•lectiva III
 • Tàctica i fonaments de joc III
 • Regles de joc III
 • Preparació física III
 • Metodologia III
 • Direcció d'equips III
 • Desenvolupament professional III
 • Noves tecnologies
 • Anglès

 

CALENDARI I PREU

Les dates i els terminis de la convocatòria, matrícula, presentació de documentació, proves d'accés, períodes de reclamació i celebració del curs, seran aquelles que determini la Federació Catalana de Futbol, en funció dels cursos convocats.

L'import del curs és de 1.330€ (250€ de matrícula + 400€ de primer pagament + 650€ de segon pagament + 30€ taxes d'expedició del diploma).

La quota inicial de matrícula o reserva del curs s'abonarà en el moment de la pre-inscripció al curs i serà retornada en cas que l'aspirant no compleixi algun dels requisits establerts, o bé no hagi estat acceptat degut a un excés d'alumnat.

El pagament del curs es podrà fer en dos pagaments, un a l'inici del mateix i un segon abans de l'acabament del curs. La taxa d'expedició del títol s'haurà d'abonar en el moment de finalitzar el curs.

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'obtenció del Diploma Federatiu d'Instructor de Futbol Sala Nivell 3, requerirà haver aprovat totes les assignatures del curs.

El curs seguirà una avaluació continuada i amb assistència obligatòria a cadascuna de les àrees o matèries del curs.

 

CURS FEDERATIU ENTRENADOR NACIONAL DE FUTBOL SALA - NIVELL 3
Propera convocatòria estiu 2018