Menu

CURS FEDERATIU AVANÇAT D’ENTRENADOR DE FUTBOL SALA (NIVELL 2)

CURS: 2017 / 2018

OBJETECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Iniciar la formació d’entrenador AVANÇAT de Futbol Sala mitjançant els ensenyaments  conduents a la obtenció del Diploma Federatiu d’Entrenador Avançat de Futbol Sala i té per finalitat proporcionar als alumnes, en relació amb aquesta modalitat, la formació que garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permeten desenvolupar la seva labor mitjançant competència tècnica i  professional en las competicions organitzades per las Federacions de Futbol d’àmbit autonòmic i de la Real Federació Espanyola de Fútbol.

CONVOCATÒRIA CURS AVANÇAT ENTRENADOR FUTBOL SALA - NIVELL 2

 

QUOTES DEL CURS

CONCEPTE

AVANÇAT

Drets d’inscripció i matrícula

      250 €

Drets d’ensenyaments i exàmens

      570 €

Expedició del Diploma

        20 €

TOTAL

            840 €

 

 REQUISITS D’ ACCES

a) Aspirants amb nacionalitat espanyola

 

1)    Estar en possessió del Diploma d’entrenador Bàsic de Futbol Sala o equivalent.

 

2)    Certificat mèdic d’aptitud física en el que consti que l’alumne no té impediment per realitzar la pràctica de l’exercici físic com entrenador de futbol sala.

 

3) En el cas que l’aspirant es trobi en possessió d’una Llicencia federativa amb el reconeixement mèdic en vigor, restarà exempt de la presentació del certificat anterior.

 

PLA DE FORMACIÓ - CARREGA LECTIVA

Matèries d’estudi       300 h.

Formació Pràctica     200 h.

TOTAL:                      500 h.

 

ÁREAS Y CARGA LECTIVA (RFEF)

CURSO AVANZADO: ÁREAS Y CARGA LECTIVA (HORAS TEÓRICAS Y HORAS PRÁCTICAS)

MATERIA

BLOQUES

TEÓRICAS

PRÁCTICAS

TOTALES

ANÁLISIS de las acciones Técnicas. Enseñanza y entrenamiento

108

20

20

40

Táctica y Estrategia. Principios fundamentales y sistemas de juego

 

  • EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL SALA

14

14

28

  • CREACION DE EQUIPOS

10

20

30

  • INSTRUCCIÓN. Entrenamiento del Portero

5

5

10

Teoría y práctica del entrenamiento. Preparación física

75

 

  • PERIODIZACIÓN

15

10

25

  • SESIONES DE ENTRENAMIENTO

10

18

28

  • FILOSOFÍA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL SALA

8

4

12

  • ORIENTACIÓN A JUGADORES

6

4

10

LIDERAZGO

38

12

5

17

PSICOLOGÍA

7

8

15

ÉTICA DEPORTIVA

4

2

6

FISIOLOGÍA, NUTRICIÓN Y MEDICINA DEL FÚTBOL

79

7

8

15

GESTIÓN DE CLUB

8

2

10

REGLAS DE JUEGO

5

4

9

TECNOLOGÍA Y FÚTBOL SALA

4

16

20

INGLÉS

15

10

25

 TOTAL  CARGA LECTIVA

150

150

300

 PRÁCTICAS LABORALES

 

200

200

 TOTAL CARGA

150

350

500

 

FORMACIÓ PRÀCTICA

Es desenvoluparà en  clubs, associacions o estaments federats i serà de 200 hores, durant un període no inferior a 6 mesos.

Els Entrenadors en possessió del Diploma d’Entrenador Bàsic de Futbol Sala i Llicencia Federativa en vigor com Entrenador, que realitzin el Curs Federatiu de Entrenador Avançat, estaran exempts del 50% de las hores pràctica, 100 hores.

 

NORMATIVA DE ASISTÈNCIA

a) La assistència a las classes serà obligatòria en cada una de las matèries del Curs, en funció del caràcter del mateix, segons estableix l’Artícle 9 de la UEFA Coaching Convention.

“A todos los participantes se les exige asistir al 100 % del curso organizado por el signatario de la Convención.  Previa solicitud bien fundamentada y a juicio de la Dirección del Curso, un alumno ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE podrá justificar el 10% total de ausencia (por materia) que le será permitida después de que la Dirección del Curso dé el visto bueno”

b) Els alumnes que incompleixin l’apartat anterior no podran presentar-se als exàmens de l’àrea o matèria afectades; i haurà de realitzar l’escolaritat completa de aquelles àrees o matèries afectades, matriculant-se en qualsevol altre curs que es convoqui en un termini no superior a dos anys.

 

 

OBTENCIÓ DEL DIPLOMA FEDERATIU D’ENTRENADOR AVANÇAT DE FUTBOL SALA

La completa superació d’aquest Curs atorgarà el dret a la obtenció del Diploma d’Entrenador AVANÇAT DE FUTBOL SALAB

BARCELONA
BARCELONA - C.E.T. 10

 

LLEIDA
TORREFARRERA