Menu

CURS FEDERATIU AVANÇAT D’ENTRENADOR DE FUTBOL SALA

CURS: 2015 / 2016

OBJETECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Iniciar la formació d’entrenador AVANÇAT de Futbol Sala mitjançant els ensenyaments  conduents a la obtenció del Diploma Federatiu d’Entrenador Avançat de Futbol Sala i té per finalitat proporcionar als alumnes, en relació amb aquesta modalitat, la formació que garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permeten desenvolupar la seva labor mitjançant competència tècnica i  professional en las competicions organitzades per las Federacions de Futbol d’àmbit autonòmic i de la Real Federació Espanyola de Fútbol.

QUOTES DEL CURS

CONCEPTE

AVANÇAT

Drets d’inscripció i matrícula

      250 €

Drets d’ensenyaments i exàmens

      570 €

Expedició del Diploma

        20 €

TOTAL

            840 €

 

 

 REQUISITS D’ ACCES

a) Aspirants amb nacionalitat espanyola

 

1)    Estar en possessió del Diploma d’entrenador Bàsic de Futbol Sala o equivalent.

 

2)    Certificat mèdic d’aptitud física en el que consti que l’alumne no té impediment per realitzar la pràctica de l’exercici físic com entrenador de futbol sala.

 

3) En el cas que l’aspirant es trobi en possessió d’una Llicencia federativa amb el reconeixement mèdic en vigor, restarà exempt de la presentació del certificat anterior.

 

 

PLA DE FORMACIÓ - CARREGA LECTIVA

Matèries d’estudi       275 h.

Formació Pràctica     200 h.

TOTAL:                      475 h.

 

ÁREAS Y CARGA LECTIVA (RFEF)

ÁREAS Y CARGA LECTIVA (HORAS TEÓRICAS Y HORAS PRÁCTICAS)

MATERIA

 

TEÓRICAS

PRÁCTICAS

TOTALES

 ANÁLISIS

 

12

13

25

EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL SALA

65

6

9

15

INSTRUCCIÓN

10

10

20

CREACIÓN DE EQUIPOS

10

20

30

LIDERAZGO

33

10

5

15

PSICOLOGÍA

10

2

12

ÉTICA DEPORTIVA

4

2

6

PERIODIZACIÓN

57

15

7

22

SESIONES DE ENTRENAMIENTO

10

15

25

FILOSOFÍA DIDÁCTICA FÚTBOL SALA

5

5

10

ORIENTACIÓN A JUGADORES

 

6

4

10

FISIOLOGÍA

 

7

8

15

GESTIÓN DE CLUB

 

8

2

10

REGLAS DE JUEGO

 

4

4

8

TECNOLOGÍA Y FÚTBOL SALA

 

5

7

12

INGLÉS

 

15

10

25

EVALUACIÓN GLOBAL

 

 

15

15

TOTAL  CARGA LECTIVA

137

138

275

PRÁCTICAS LABORALES

 

200

200

TOTAL CARGA

137

338

475

 

 

FORMACIÓ PRÀCTICA

Es desenvoluparà en  clubs, associacions o estaments federats i serà de 200 hores, durant un període no inferior a 6 mesos.

Els Entrenadors en possessió del Diploma d’Entrenador Bàsic de Futbol Sala i Llicencia Federativa en vigor com Entrenador, que realitzin el Curs Federatiu de Entrenador Avançat, estaran exempts del 50% de las hores pràctica, 100 hores.

 

NORMATIVA DE ASISTÈNCIA

a) La assistència a las classes serà obligatòria en cada una de las matèries del Curs, en funció del caràcter del mateix, segons estableix l’Artícle 9 de la UEFA Coaching Convention.

“A todos los participantes se les exige asistir al 100 % del curso organizado por el signatario de la Convención.  Previa solicitud bien fundamentada y a juicio de la Dirección del Curso, un alumno ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE podrá justificar el 10% total de ausencia (por materia) que le será permitida después de que la Dirección del Curso dé el visto bueno”

b) Els alumnes que incompleixin l’apartat anterior no podran presentar-se als exàmens de l’àrea o matèria afectades; i haurà de realitzar l’escolaritat completa de aquelles àrees o matèries afectades, matriculant-se en qualsevol altre curs que es convoqui en un termini no superior a dos anys.

 

CONVOCATÒRIA CURS FEDERATIU AVANÇAT D'ENTRENADOR DE FUTBOL SALA

 

OBTENCIÓ DEL DIPLOMA FEDERATIU D’ENTRENADOR AVANÇAT DE FUTBOL SALA

La completa superació d’aquest Curs atorgarà el dret a la obtenció del Diploma d’Entrenador AVANÇAT DE FUTBOL SALA.

 

CURS FEDERATIU AVANÇAT ENTRENADOR FUTBOL SALA - NIVELL 2
Intensiu estiu  -  Cornellà de Llobregat (Del 20 de juny al 28 de juliol)