Menu

CURS FEDERATIU BÀSIC D’ENTRENADOR DE FUTBOL SALA. Nivell 1

CURS: 2017 / 2018

OBJETECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Iniciar la formació d’entrenador BÀSIC de Futbol Sala mitjançant els ensenyaments  conduents a la obtenció del Diploma Federatiu d’Entrenador Bàsic de Futbol Sala i té per finalitat proporcionar als alumnes, en relació amb aquesta modalitat, la formació que garanteixi adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permeten desenvolupar la seva labor mitjançant competència tècnica i  professional en las competicions organitzades per las Federacions de Futbol d’àmbit autonòmic i de la Real Federació Espanyola de Fútbol.

CONVOCATÒRIA CURS BÀSIC FUTBOL SALA - RFEF

 

QUOTES DEL CURS

CONCEPTE                                                                                       BÀSIC

Drets d’inscripció i matrícula                                                          250,00 €

Drets d’ensenyaments i exàmens,

(veure data límit de pagament a la fitxa de cada curs                  455,00 €

Expedició del Diploma                                                                       20,00 €     .

TOTAL                                                                                                725,00 €

 

 REQUISITS D’ ACCES

a) Aspirants amb nacionalitat espanyola

 

1)    Tenir divuit  anys al començament del curs i no haver fet els seixanta.

2)    Superar les probes d’aptitud tècnica i física exigides, si s’escau.

3)    Certificat mèdic d’aptitud física en el que consti que l’alumne no té impediment per realitzar la pràctica com entrenador de futbol sala.

4)    Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundaria (ESO) o títol oficial equivalent segons pla d’estudis de l’aspirant.

 

b) Aspirants sense nacionalitat espanyola.  (Art. 14.  UEFA Coaching Convention 2015)

 

A més de tots els punts exigits pels aspirants, recollits en el expositiu 5, Apartat a), es requereix el següent:

 

1)    Domini de l’idioma oficial del signatari de la Convenció (coneixement orals i escrits amb prou fluïdesa ).

2)    Proporcionar proves de la seva Residencia permanent mitjançant del certificat d’empadronament i  NIE ( Número d’identitat d’estrangers).

3)    Justificar els motius para assistir a un curs federatiu d’entrenador, organitzat per un altre signatari de la Convenció amb prou raons convincents

4)    Només podran ser admesos un màxim del 10% del número total de participants en cada curs. Les directives de la Convenció de UEFA i  la RFEF recomana un màxim de 35 alumnes por curso (Art. 14-e).

 

PLANDE FORMACIÓ - CARREGA LECTIVA

Matèries d’estudi      220 h.

Formació Pràctica      80 h.

TOTAL:                      300 h.

 

ÁREAS Y CARGA LECTIVA (RFEF)

ÁREAS Y CARGA LECTIVA (HORAS TEÓRICAS Y HORAS PRÁCTICAS)

MATERIA

 HORAS  TEÓRICAS

 HORAS  PRÁCTICAS

 TOTAL HORAS

ANÁLISIS

25

20

45

EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL SALA

15

5

20

LIDERAZGO

10

0

10

INSTRUCCIÓN. Entrenamiento del portero

5

5

10

PERIODIZACIÓN

10

5

15

SESIONES ENTRENAMIENTO

12

10

22

FILOSOFÍA DIDÁCTICA FÚTBOL SALA

6

0

6

CREACIÓN DE EQUIPOS

15

5

20

ORIENTACIÓN JUGADORES 

4

2

6

FISIOLOGÍA, NUTRICIÓN Y MEDICINA DEL FÚTBOL SALA

10

10

20

PSICOLOGÍA

10

0

10

GESTIÓN DEL CLUB

6

0

6

LAS REGLAS DEL JUEGO

15

0

15

ÉTICA DEPORTIVA

5

0

5

TECNOLOGÍA Y FUTBOL

10

0

10

PRÁCTICAS LABORALES EN CLUB

0

80

80

TOTAL  CARGA TEORICA - PRACTICA

158

62

220

TOTAL CARGA

300 hores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA

    Es desenvoluparà en  clubs, associacions   o estaments federats i serà de 80 hores,  durant un temps mínim de tres mesos.

    Exempts de realitzar el període de  Formació Pràctica estaran aquells  alumnes que hagin obtingut el Diploma  de Monitor en la especialitat de Futbol  Sala y hagin exercit labors pròpies d’un  monitor estant afiliats al Comitè de  Entrenadors de la Federació Catalana de  Futbol o puguin demostrar la realització  de tasques com monitor, mitjançant  certificat del club.

 

   NORMATIVA DE ASISTENCIA

  a) La assistència a las classes serà  obligatòria en cada una de las matèries del  Curs, en funció del caràcter del mateix,  segons estableix l’Artícle 9 de la UEFA  Coaching Convention.

 

  “A todos los participantes se les exige  asistir al 100 % del curso organizado por el  signatario de la Convención.  Previa solicitud  bien fundamentada y a juicio de la Dirección  del Curso, un alumno ÚNICA Y  EXCLUSIVAMENTE podrá justificar el 10%  total de ausencia (por materia) que le será  permitida después de que la Dirección del  Curso dé el visto bueno”

 

  b) Els alumnes que incompleixin l’apartat  anterior no podran presentar-se als exàmens  de l’àrea o matèria afectades; i haurà de  realitzar l’escolaritat completa de aquelles  àrees o matèries afectades, matriculant-se  en qualsevol altre curs que es convoqui en  un termini no superior a dos anys.

OBTENCIÓ DEL DIPLOMA FEDERATIU D’ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL SALA

La completa superació d’aquest Curs atorgarà el dret a la obtenció del Diploma dEntrenador BÀSIC DE FUTBOL SALA.

 

OFERTA FORMATIVA ESCOLA D'ENTRENADORS DE LA FCF - CURS D’ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL SALA

 

BARCELONA
Olesa de Montserrat
Sabadell

 

TARRAGONA  
Salou   SUSPÈS

 

LLEIDA